4 Artikkeldrill

Info. Arbeidsplasser

Se Håndbok i grammatikk og språkbruk på side 8 og på sidene 34–36.

Det er svært viktig å lære hvilken artikkel hvert enkelt substantiv skal ha. Flere andre ordklasser må rette seg etter artikkelen – se skjemaet på side 35.

I en del av øvingene er valget bare mellom artiklene en og et eller endingene -en eller -et. For hunkjønnsord er det full valgfrihet, og endingen -a er her bare brukt på de ordene vi mener det er mest vanlig å bruke denne endingen på. Da bruker vi også artikkelen ei.

Det er viktigst å skille ut intetkjønnsord. Å gi gode regler for artikkelbruk er vanskelig, men her et par tips:

  • De aller fleste personord for familie, nasjonalitet, yrker med mer er hankjønnsord eller kan ha hankjønnsordform. Unntak: et barn, et menneske, et bud (et postbud).
  • Ord som ender på -em, -eri, -gram, -iv, -krati, -ment, -om, -tek, -um, er intetkjønnsord:
    et problem, et maleri, et program, et stativ, et demokrati, et abonnement, et atom, et bibliotek,
    et jubileum osv.

I tillegg til øvingene som følger her, kan du gjøre oppgave 1 D under Substantiver og oppgave 3 A under Determinativer.


Arbeidsplasser

Velg rett artikkel:

arbeidsplass

arena

avdeling

bakeri

bank

bibliotek

butikk

fabrikk

firma

forretning

galleri

kafé

kino

kiosk

kirke

kontor

moské

museum

restaurant

senter

skole

teater

universitet

verksted

 

Å lese ordene høyt er ofte en god hjelp til å huske dem. Nevn dem i både ubestemt form med rett artikkel foran og i bestemt form med rett ending.

Brukernavn
Passord
Glemt passord Registrer deg
Du må logge inn dersom du ønsker å få lagret rekordene dine. Om nødvendig må du registrere deg først.
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern