Velkommen til nettstedet for Håndbok i grammatikk og språkbruk!

Nettstedet er gratis, men for å få full nytte av det trenger du boka med samme navn. Den kan du kjøpe i en bokhandel eller bestille direkte fra Fagbokforlaget. Boka inneholder oversikter og systemer, har forklaringer og eksempler og viser hvordan man kan bruke det norske språket. Les forordet i boka!

Her på nettstedet finner du en mengde oppgaver og øvinger som følger oppbygningen i boka.
I tillegg finner du:

Mappen «Drilloppgaver»:

Mappen «Ekstraoppgaver»:

Verbliste:

Alfabetøvinger og øvinger på substantivartikler.

Noen få repetisjonsoppgaver (helt til slutt i del 4).

Denne kan du overføre til din maskin og/eller skrive ut.

Hva trenger du ellers?

  • Ordbok fra norsk til ditt eget språk – du finner kanskje ditt språk på LEXIN
  • Norsk rettskrivningsordbok, for eksempel Bokmålsordboka.
    Bokmålsordboka har ofte gode forklaringer og eksempler på hvordan et ord brukes.
  • Glosebok og/eller notatbok (til å notere nye ord og andre ting du tenker er viktig å huske)
  • Kladdeark – kan være nyttig for enkelte oppgaver.

Om oppgavene

Sammen med boka passer nettoppgavene godt til selvstudium. Men du bør forstå ganske mye norsk og helst ha noe kjennskap til norsk grammatikk fra før. Enkelte oppgaver er merket med en stjerne (*) foran. De har enten en høyere vanskelighetsgrad eller tar opp mer spesielle ord og utrykk som du ikke finner noe om i boka. Hvis du tar sikte på Test i norsk – høyere nivå («Bergenstesten» eller lignende), kan de være svært nyttige.

For de fleste oppgavene gjelder det at du bør kunne finne svaret ved å studere tekst og eksempler i boka. Les også oppgaveinformasjonen grundig. Til en del oppgaver er det fasit, men den bør du bare bruke hvis du ikke klarer å finne fram til svaret på annen måte.

En datamaskin må ha nøyaktig det svaret som kreves, og alle detaljer må være på rett plass (mellomrom, stor/liten forbokstav, tegn). Hvis du får feil på et innskrivningssvar og ikke forstår hvorfor, kan det være en detalj du har oversett. Slett svaret og skriv det inn på nytt.

I norsk er det delvis stor valgfrihet både når det gjelder rettskrivning av ord og alternative bøyningsformer av ord. Alternativer er normalt ikke tatt med i nettoppgavene – der er én riktig skrivemåte brukt. Der andre ord nok kunne være mulig, har forfatteren satt inn det ordet hun mener passer best i sammenhengen. Du kan altså regne med at setninger som maskinen aksepterer, er naturlige og riktige, uten at det dermed er utelukket at andre formuleringer kan være like bra.

Nettoppgavene kan du gjøre om igjen og om igjen til du er sikker i et tema. Ta gjerne en repetisjon for eksempel etter noen uker.

Viktig

I de forskjellige øvingene er det lagt vekt på å bruke et så naturlig språk som mulig, med vanlige norske uttrykksmåter og vendinger. I tillegg er en del faste uttrykk (idiomer) og enkelte ordspråk tatt med. Når du har løst en oppgave og kontrollert at du har fått den riktig, bør du derfor studere ordvalg og formuleringer og helst lese setninger høyt et par ganger. Slik kan oppgavene også bli en hjelp til å bli sikrere i å uttrykke seg muntlig på norsk.

Vi ønsker deg lykke til med den jobben det er å lære et nytt språk, og håper at boka og nettoppgavene kan hjelpe deg til å nå ditt mål!

Fagbokforlaget

Brukernavn
Passord
Glemt passord Registrer deg
Du må logge inn dersom du ønsker å få lagret rekordene dine. Om nødvendig må du registrere deg først.
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern